Projektledning

Med ett koncept som ska hjälpa dig och ditt företag att öka kundnyttan och affärsnyttan hjälper vi till att styra och projektleda mot det uppsatta målet. Med processer, metodik och projektledningserfarenhet säkras kvaliteten och effektiviteten i arbetets gång. Vi börjar med ett uppstartsmöte där vi gemensamt går igenom projektet och förutsättningarna. Antingen har ni en färdig projektplan eller så skapar vi den tillsammans. 

De delar vi kan bistå med i projektledning och projektstyrning är;

Framtagning av projektplan innehållande handlings-, och tidsplan, kommunikationsplan och projektbudget. Resursplanering och riskanalys och självklart också kvalitetssäkring längs projektets gång. Samtliga projekt som Winter & Winter projektleder avslutas med både en intern och extern utvärdering innehållande mätbara indikatorer och nyckeltal för att säkerställa att projektet uppnår de uppsatta målen.