Konceptutveckling

Konceptutveckling eller tjänstedesign innebär att göra en idé affärsmässigt bärande. Det är en kreativ metod med affärsmässiga ramar till hjälp att möta mål, skapade av en utmaning eller möjlighet. Konceptutveckling handlar i stort om affärsutveckling som ska hjälpa företag, organisationer och det offentliga att utveckla befintliga samt ta fram nya koncept, affärsmodeller, strategier och lösningar för att få verksamheten att fungera bättre, utvecklas och bli mer lönsam. 

Som konceptutvecklare fokuserar vi alltid på att både affärsnyttan och kundnyttan finns med i hela utvecklingsprocessen och att allt blir mätbart för att kunna fortsätta utveckla över tid. Konceptutveckling är ett metodiskt sätt att nå nya mål, bli mer attraktiv på marknaden och skapa mervärden för sina besökare eller kunder.

Konceptutvecklingsprocessen tar oss på ett metodiskt sätt från research och analyser till idégenerering, framtagning av strategier och handlingsplaner för att sedan vara redo för implementering och genomförande och sedan avslutas processen med utvärdering och uppföljning. Resultatet blir ett starkt erbjudande och en hållbar produkt som tar hänsyn till marknad, målgrupp, konkurrens och nuläge.

Den processen använder vi i alla våra uppdrag oavsett om det handlar om att ta fram och genomföra ett evenemangskoncept, ett kommunikationskoncept för olika marknadskanaler, en varumärkesstrategi, en förstudie, en affärsutvecklingsplan, en sälj och marknadsstrategi eller en besöksnäringsstrategi. I de här faserna hittar vi processledning, projektledning, innovation, produktionsledning, försäljning, marknadsföring vilket gör att Winter & Winters tjänster blir applicerbara oavsett uppdrag och uppdragsgivare. Vi på Winter & Winter använder både välbeprövade metoder och egenskapade verktyg hela vägen.