Event, innehåll & upplevelsedesign

Event

Winter & Winter anlitas både som underkonsulter till olika eventbyråer för att ta fram målgruppsanpassade eventkoncept för deras kunder men skapar och genomför också event direkt åt egna kunder. Det senare är då oftast en del i ett mer omfattande varumärkesarbete. 

Ett event är en väldigt effektiv marknadskanal men att anordna ett event är oftast förknippat med stora kostnader. Men om vi jobbar metodiskt med innehållet kan vi förändra kostnaderna till investeringar istället. En investering i medarbetarna, kunderna, prospekten eller vem nu målgruppen för eventet är, och det i sin tur gör ju att vi investerar i vårt företag. För studier visar att motiverade medarbetare som känner sig involverade och kunder som känner sig sedda och hörda genererar högre lönsamhet. De effektiva metoder vi på Winter & Winter använder oss av när vi skapar målgruppsanpassade eventkoncept och designar upplevelser med wow-faktor har erfarenhet av att ge just den effekten.

Kontakta oss om ni, som vi vill skapa långsiktigt värde och effekt genom event.

Innehåll

Innehållet är känslan och upplevelsen besökaren tar med sig hem efter eventet. Innehållet är det merskapande värdet som är så viktigt och ett måste för att få sitt event att gå från okej till wow. När vi pratar marknadsföring i andra kanaler är det förenklat beskrivet kontentan av det som sägs, hörs och syns. Mottagarens upplevelse av ditt budskap. Innehåll är a och o i all typ av kommunikation och idag behövs det mer än tidigare för att vi ska nå hela vägen fram till våra målgrupper.

Vi på Winter & Winter jobbar med innehåll som en naturlig del i våra uppdrag. Vi tar din kommunikation ett steg längre och förpackar det till ett målgruppsanpassat koncept.

Upplevelsedesign

Att designa en upplevelse är bland det roligaste som finns. Här pratar vi inte bara event. Upplevelsedesign kommer in i alla typer av servicerelaterade branscher. Vi på Winter & Winter jobbar metodiskt och strategiskt för att designa en upplevelse för din målgrupp för att kunna få mätbara värden. Upplevelsedesign utgår från din kund och innefattar alla delar från det att din kommunikation lämnar dig i första läget, tills den landar hos dig i form av feedback. Som en boomerang. Upplevelsedesign handlar om att skapa ett behagligt flöde genom hela kundupplevelsen och att leverera inte bara det som kunden eller besökaren förväntar sig. Utan också att överträffa det längs vägen. Så skapar vi upplevelser att ta med sig för lång tid framöver!

Hör av er så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Referenscase